FSMA Announcement


Uppdaterad 7 december 2015

Den 19 februari 2014 meddelade The Royal Bank of Scotland PLC (“RBS PLC”) att en överenskommelse hade nåtts mellan dem och BNP Paribas S.A. ("BNP Paribas") för avyttringen av vissa tillgångar och skulder som relaterar till RBS PLC:s strukturerade investerarprodukter och aktiederivat , inklusive dess relaterade marknadsgarantaktiviteter (de "Föreslagna Överföringarna"), villkorat av konkurrensgodkännande.

Det meddelades att, som en del av de Föreslagna Överföringarna, lagstadgade överföringssystem, där sådana finns, ska användas för att göra en legal överlåtelse av relevanta transaktioner (inklusive värdepapper) till BNP Paribas eller något av dess närstående bolag. Specifikt meddelades det att RBS PLC och BNP Paribas enades om att arbeta tillsammans i syfte att implementera ett så kallat ”banking business transfer scheme” enligt Part VII UK Financial Services and Markets Act 2000 (“The Scheme”), som skulle vara föremål för, bland annat, domstols- och myndighetsgodkännande.

RBS PLC och BNP Paribas presenterade en framställan  till Court of Session i Skottland ("Domstolen") för ett beslut om godkännande av The Scheme måndagen den 28 september 2015 och tisdagen den 29 September hölls en preliminär förhandling i Domstolen.

The Scheme godkändes av Domstolen vid en förhandling som hölls den 19 november 2015.

The Scheme trädde i kraft 00:01 (GMT) den 7 december 2015.

Meddelande till investerare
”FAQ” (vanligt förekommande frågor)


Uppdaterad 19 november 2015

Den 19 februari 2014 meddelade The Royal Bank of Scotland PLC (“RBS PLC”) att en överenskommelse hade nåtts mellan dem och BNP Paribas S.A. ("BNP Paribas") för avyttringen av vissa tillgångar och skulder som relaterar till RBS PLC:s strukturerade investerarprodukter och aktiederivat , inklusive dess relaterade marknadsgarantaktiviteter (de "Föreslagna Överföringarna"), villkorat av konkurrensgodkännande.

Det meddelades att, som en del av de Föreslagna Överföringarna, lagstadgade överföringssystem, där sådana finns, ska användas för att göra en legal överlåtelse av relevanta transaktioner (inklusive värdepapper) till BNP Paribas eller något av dess närstående bolag. Specifikt meddelades det att RBS PLC och BNP Paribas enades om att arbeta tillsammans i syfte att implementera ett så kallat ”banking business transfer scheme” enligt Part VII UK Financial Services and Markets Act 2000 (“The Scheme”), som skulle vara föremål för, bland annat, domstols- och myndighetsgodkännande.

RBS PLC och BNP Paribas lade fram en framställan (“Framställan”) den 28 september 2015 till Court of Session i Skottland (“Domstolen”) för ett beslut att godkänna The Scheme.  En preliminär förhandling hölls i domstolen den 29 september år 2015.

Den 19 november 2015 hölls en slutlig förhandling vid vilken Domstolen tog samtliga omständigheter i samband med Framställan i beaktande, även intressen för berörda parter. Även om samtycke från investerare och motparter inte krävdes, kunde de och alla andra parter som ansåg att de skulle påverkas negativt av The Scheme lämna in en invändning till domstolen, antingen skriftligen (bland annat genom att skicka invändningar till RBS och/eller BNP Paribas) eller personligen vid förhandlingen för godkännandet av The Scheme. Även med hänsyn till sådana invändningar ansåg Domstolen att det var lämpligt att godkänna The Scheme.

The Scheme är att de relevanta tillgångarna och skulderna förväntas att överföras till BNP Paribas, genom sin Londonfilial, eller ett av dess närstående bolag kl. 00:01 (GMT) den 7 december 2015, eller vid ett sådant annat specificerat datum därefter som RBS PLC och BNP Paribas kan skriftligen överenskomma.

Meddelande till investerare
”FAQ” (vanligt förekommande frågor)

Uppdaterad 29 september 2015

 

Den 19 februari 2014 meddelade The Royal Bank of Scotland PLC (“RBS PLC”) att en överenskommelse hade nåtts mellan dem och BNP Paribas S.A., genom sin Londonfilial ("BNP Paribas") för avyttringen av vissa tillgångar och skulder som relaterar till RBS PLC:s strukturerade investerarprodukter och aktiederivat ("IPED"), inklusive dess relaterar marknadsgarantaktiviteter (de "Föreslagna Överföringarna"), villkorat av konkurrensgodkännande.

Det meddelades att, som en del av de Föreslagna Överföringarna, lagstadgade överföringssystem, där sådana finns, ska användas för att göra en legal överlåtelse av relevanta transaktioner (inklusive värdepapper) till BNP Paribas eller något av dess närstående bolag. Specifikt meddelades det att RBS PLC och BNP Paribas enades om att arbeta tillsammans i syfte att implementera ett så kallat ”banking business transfer scheme” enligt Part VII UK Financial Services and Markets Act 2000 (“The Scheme”), som skulle vara föremål för, bland annat, domstols- och myndighetsgodkännande.

Om Court of Session i Skottland ("Domstolen") godkänner The Scheme kommer resultatet att bli att de relevanta tillgångarna och skulderna kommer att överföras till BNP Paribas eller något av dess närstående bolag den dag som The Scheme är godkänd och börjar gälla (eller vid en överenskommen senare tidpunkt).

Måndagen den 28 september 2015 publicerade RBS PLC information rörande de värdepapper som emitterats, och insättningar som accepterats, av RBS PLC som förväntas överföras till BNP Paribas eller ett av dess närstående bolag enligt The Scheme (förutsatt att de berörda värdepapperen inte har använts, lösts in eller återköpts och makulerats, och de berörda insättningarna inte har betalats tillbaka, före implementeringen av The Scheme).

Ytterligare information om de relevanta värdepappren och strukturerade insättningarna som väntas bli överförda finns på http://investors.rbs.com/FSMA-transfer-IPED/.

RBS PLC och BNP Paribas lämnade även in en framställan till Domstolen måndagen den 28 September 2015, och en preliminär förhandling hölls hos Domstolen tisdagen den 29 september 2015.

Meddelande till investerare
”FAQ” (vanligt förekommande frågor)

Den 19 februari 2014 meddelade The Royal Bank of Scotland PLC (“RBS PLC”) att en överenskommelse hade nåtts mellan dem och BNP Paribas S.A., genom sin Londonfilial ("BNP Paribas") för avyttringen av vissa tillgångar och skulder som relaterar till RBS PLC:s strukturerade investerarprodukter och aktiederivat ("IPED"), inklusive dess relaterade marknadsgarantaktiviteter (de "Föreslagna Överföringarna"), villkorat av konkurrensgodkännande.

Det meddelades att, som en del av de Föreslagna Överföringarna, lagstadgade överföringssystem, där sådana finns, ska användas för att göra en legal överlåtelse av relevanta transaktioner (inklusive värdepapper) till BNP Paribas eller något av dess närstående bolag. Specifikt meddelades det att RBS PLC och BNP Paribas enades om att arbeta tillsammans i syfte att implementera ett så kallat ”banking business transfer scheme” enligt Part VII UK Financial Services and Markets Act 2000 (“The Scheme”).

RBS PLC har idag tillsammans med BNP Paribas ingivit en framställan till Court of Session i Skottland (“Domstolen”) för ett beslut enligt Part VII UK Financial Services and Markets Act 2000 om att godkänna The Scheme.

Om Court of Session i Skottland ("Domstolen") godkänner The Scheme kommer resultatet att bli att de relevanta tillgångarna och skulderna kommer att överföras till BNP Paribas eller något av dess närstående bolag den dag som The Scheme är godkänd och börjar gälla (eller vid en överenskommen senare tidpunkt).

Måndagen den 28 september 2015 publicerade RBS PLC information rörande de värdepapper som emitterats, och insättningar som accepterats, av RBS PLC som förväntas överföras till BNP Paribas eller ett av dess närstående bolag enligt The Scheme, om det genomförs (förutsatt att de berörda värdepapperen inte har använts, lösts in eller återköpts och makulerats, och de berörda insättningarna inte har betalats tillbaka före, implementeringen av The Scheme). Genomförandet av The Scheme är föremål för, bland annat, domstols- och myndighetsgodkännande.

Ytterligare information om de relevanta värdepappren och strukturerade insättningarna som väntas bli överförda finns på http://investors.rbs.com/FSMA-transfer-IPED/. En uppsättning av vanligt förekommande frågor (FAQ) kommer också att finnas tillgängligt på hemsidan inom kort.

Meddelande till investerare
”FAQ” (vanligt förekommande frågor)