Home > Produktlista > Utsålda produkter

Det kan hända att Bull & Bear-certifikat, mini futures, turbowarranter och unlimited turbos blir utsålda. Om detta händer blir följden att BNP Paribas inte längre har några produkter att sälja och därför lämnar säljsidan tom tills dess en ny emission gjorts eller BNP Paribas har köpt tillbaka tillräckligt för att kunna sälja igen.

När BNP Paribas har sålt ut och lämnar säljsidan tom kan det fortfarande förekomma säljkurser från investerare som vill sälja sina innehav. Dessa säljkurser kan ligga över de kurser som BNP Paribas som market maker skulle ha ställt.