Home > Verktyg > Trejderbarometern

Trejderbarometern

Indikatorerna nedan visar hur trejders agerar just nu i ett antal tillgångar, köper de eller säljer de? Datan utgår från transaktioner som gjorts under dagen i BNP Paribas olika börslistade investeringsprodukter i de europeiska länder där denna verksamhet bedrivs. Indikatorerna uppdateras från och med börsens öppning förutsatt att tillräckligt antal transaktioner har gjorts för att datan skall vara representativ. Datan uppdateras med fem minuters mellanrum.

Bullish :

 
   
   
      

Bearish :

 
    
 

% köp av långa positioner, och sälj av korta positioner.
% köp av korta positioner, och sälj av långa positioner.          

Bullish
-%
Bearish
-%
Indikatorn ej aktiv

OMXS30

Bullish
-%
Bearish
-%
Indikatorn ej aktiv

DAX®

Bullish
-%
Bearish
-%
Indikatorn ej aktiv

S&P 500

Bullish
-%
Bearish
-%
Indikatorn ej aktiv

Brent

Bullish
-%
Bearish
-%
Indikatorn ej aktiv

Guld

Bullish
-%
Bearish
-%
Indikatorn ej aktiv

EUR/USD

Bullish
-%
Bearish
-%
Indikatorn ej aktiv

Europeiska aktier