Viktig information: Till följd av ökad osäkerhet på marknaderna kan market making i turbowarranter och unlimited turbos påverkas. Detta kan innebära bredare köp/sälj spread eller att market maker endast ställer köp kurser (bid only). Osäkerheten kan också innebära betydligt högre risk premium (gap risk) under vissa perioder. Läs mer i respektive produktbroschyr för mer information om risk premium.

3 juli 2023: Byte av referensränta på produkter med LIBOR

Issuer Call Notice NL0009055847
Issuer Call Notice NL0009059021
18 sep 2023: Appointment of new Issuing and Paying Agent