Viktig information: Till följd av ökad osäkerhet på marknaderna kan market making i turbowarranter och unlimited turbos påverkas. Detta kan innebära bredare köp/sälj spread eller att market maker endast ställer köp kurser (bid only). Osäkerheten kan också innebära betydligt högre risk premium (gap risk) under vissa perioder. Läs mer i respektive produktbroschyr för mer information om risk premium.

Den 3 december flyttas alla ETPer noterade på NGM Exchange till Nordic MTF

Indikativa realtidskurser.